0334535069 - 0938894946
phamcaotrongpct94@gmail.com
VI

Kỹ Thuật Nuôi Heoc

Clo nguyên tử Ở thể khí, nặng hơn không khí, tan trong nước. Là chất оху hoá mạnh. Liều cao có tác dụng diệt khuẩn. Có ảnh hưởng xấu đến dụng cụ, bông vải,...

xem chi tiết

Kỹ Thuật Nuôi Heoc

Clo nguyên tử Ở thể khí, nặng hơn không khí, tan trong nước. Là chất оху hoá mạnh. Liều cao có tác dụng diệt khuẩn. Có ảnh hưởng xấu đến dụng cụ, bông vải,...

xem chi tiết

Kỹ Thuật Nuôi Heoc

THUỐC CHỐNG BỆNH (Etiotropia)

xem chi tiết

Kỹ Thuật Nuôi Heoc

Thức ăn nguồn thực vật thức ăn xanh trong chăn nuôi nông hộ là chủ yếu

xem chi tiết