0334535069 - 0938894946
phamcaotrongpct94@gmail.com
VI
N,N-Dimethylthiourea 97

500.000 VNĐ

:

  • Công dụng

  • Thành phần

    • Hóa chất phân tích và vật tư cho phòng thí nghiệm HPLC: bao gồm các loại hóa chất tổng quát như acid, dung môi hữu cơ, muối vô cơ, các hợp chất hữu cơ, các chất chỉ thị màu v.v… ; các loại hóa chất chuyên dùng trong lĩnh vực sắc ký HPLC và quang phổ (hóa chất chuẩn, hóa chất thử) Gồm nhiều loại hóa chất và nguyên phụ liệu phục vụ cho công tác kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, môi trường,…
  • Gồm nhiều loại hóa chất và nguyên phụ liệu phục vụ cho công tác kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, môi trường,…