0334535069 - 0938894946
phamcaotrongpct94@gmail.com
VI
Guanidine hydrochloride 99

500.000 VNĐ

:

  • Công dụng

  • Thành phần

  • Hóa chất phân tích và vật tư cho phòng thí nghiệm HPLC: bao gồm các loại hóa chất tổng quát như acid, dung môi hữu cơ, muối vô cơ, các hợp chất hữu cơ, các chất chỉ thị màu v.v… ; các loại hóa chất chuyên dùng trong lĩnh vực sắc ký HPLC và quang phổ (hóa chất chuẩn, hóa chất thử) 

  • Gồm nhiều loại hóa chất và nguyên phụ liệu phục vụ cho công tác kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, môi trường,…