0334535069 - 0938894946
phamcaotrongpct94@gmail.com
VI
Lý Giải Hiệu Ứng “Người Thắng Có Tất Cả”

Kỹ Thuật Nuôi Trồng Cá Nước Ngọt ( Thủy sản nước ngọt )

Kỹ Thuật Nuôi Trồng Cá Nước Ngọt ( Thủy sản nước ngọt )c

Những khác biệt nhỏ trong thành tích có thể dẫn đến những phân chia thiếu đồng đều được lặp lại theo thời gian. Đây cũng là một lý do tại sao thói quen lại vô cùng quan trọng. Những cá nhân và tổ chức nào có thể làm điều đúng đắn một cách kiên định hơn thường sẽ duy trì được các lợi thế nhỏ và tích lũy phần chênh lệch theo thời gian. Chúng ta có thể gọi đây là Nguyên Tắc 1%: Theo thời gian, phần lớn phần thưởng trong một lĩnh vực sẽ dồn về số ít những người hoặc tổ chức duy trì được 1% lợi thế so với đối thủ.

xem chi tiết